COVID-19ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19ร้องเรียนลักลอบทำผิดกฎหมาย

น่าน – นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดน่านแจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งโควิดและเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยมิชอบตามมาตรา 157

นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดน่านแจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งโควิดและเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยมิชอบตามมาตรา 157


นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 532 หมู่ 3 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่านพบพันตำรวจโททนงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม รองผู้กำกับการสอบสอน และร้อยตำรวจเอกเชาวลิต เทรักสี ร้อยเวร เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายนิพันธ์ บุญหลวงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนางสาว ธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ความว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่โรงแรมกาดน้ำทอง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กระทำการฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านคำสั่งที่ 30/2564 ลง วันที่14 กันยายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19 ปรากฎตามประกาศที่นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้ววันนี้ และนางสาวธนวัน ชุมแสง ในฐานะผู้จัดงาน

ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ความปรากฏว่า นายนิพันธ์ บุญหลวงได้กระทำการฝ่าฝืนประกาศที่ตนเองได้มีประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 พฤติการณ์และกระทำของนายนิพันธ์ บุญหลวง เป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือมั่วสุมที่ใดอันเป็นการมั่วสุมในลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคตามตราแห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่30/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่14 กันยายน 2564 ข้อ7 ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงและจัดปฏิบัติตามข้อ6วรรค2อนุ(ข) จัดให้มีการเว้นระยะห่างที่นั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 2เมตร(ช) โดยมิให้ผู้ใดจำหน่ายจ่ายแจกพกพาหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงานโดยเด็ดขาด
จากการกระทำของ นายนิพันธ์ บุญหลวง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวและมากระทำความผิดเสียเองการกระทำของนายนิพันธ์ บุญหลวง จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคตืดต่อจังหวัดน่านที่30/2564 การกระทำดังกล่าวในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานมากระทำผิดเสียเองจึงเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 157 ประกอบ ม.9แห่ง พรบ.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฝ่าฝืน คำสั่ง จ.น่าน ที่ 30/2564
แจ้งจึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายนิพันธ์ บุญหลวง ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนางสาว ธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ในฐานะผู้จัดงานและกรรมการโควิดในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เหตุคดีนี้เกิดที่โรงแรมน้ำทอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พนักงานสอบสวนได้รับไว้เป็นคดีและจะส่งเรื่องให้ ปปช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เปิดเผยว่า การมาแจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครั้งนี้เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใครทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับผลอย่างเป็นธรรม
ด้านนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ทนายความกล่าวว่า คดีนี้ผู้กล่าวว่าได้เคยร้องขอความเป็นธรรมแต่ยังมีความรู้สึกว่าถูกรังแกฝ่ายเดียวจึงมาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์  รายงาน  โทร  0816888600