ข่าวทั่วไป

อำเภอสัตหีบเข้มฝึก อส.สมาร์ทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

อำเภอสัตหีบเข้มฝึก อส.สมาร์ทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภ​อ​สัตหีบ​ หน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อม​ด้วย​ นาย​พิเชฐ​ ธรรม​โหร​ ปลัด​ป้องกัน​ นำฝึก “อส.สมาร์ท” ตามแนวทางนายอำเภอสัตหีบ ที่ให้ฝึกทบทวนทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถสั่งแถว ควบคุม และฝึกหน่วยกำลังคุ้มครองรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“อส.” หรือเรียกเต็มๆ ว่า “อาสารักษาดินแดน” เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วย อส. เรียกว่ากองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการ
วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้ง เพื่อให้มีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและยามสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เรียกว่า สมาชิก อส.

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวอำเภอสัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645