ข่าวทั่วไป

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบลุยเยี่ยมลูกบ้านที่ป่วยยากไร้ ติดเตียง

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบลุยเยี่ยมลูกบ้านที่ป่วยยากไร้ ติดเตียง
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยสาธารณสุข อ.สัตหีบ คณะกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้ ในแต่ละหมู่บ้านภายใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยในวันนี้ได้ เดินทางไปเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือและข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ 5 ครอบครัวได้แก่ ด.ช.ธนากร สุภโสภาคย์ บ้านเลขที่ 630/21 ม.2 ต.สัตหีบ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว นาย สว่าง แพงทอง บ้านเลขที่1/38 ม.2 ต.แสมสาร ผู้ป่วยติดเตียง นางสาวภาณุมาส แก่นนอก บ้านเลขที่ 2/59 ม.8 ต.พลูตาหลวง ผู้ป่วยมะเร็งไขสันหลัง นาย สมปอง ไทรราตรี บ้านเลขที่ 19 ม.7 ต.นาจอมเทียน และนาย อาทิตย์ สีท่าไฮ 124/9 ม.8 ต.บางเสร่ ผู้ป่วยติดเตียง

 


นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าได้รับการแจ้งมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จึงพร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบเข้าเยี่ยมและมอบเงิน ข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระในการซื้อของครัวเรือนไปได้ระยะหนึ่ง

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก