ข่าวทั่วไป

“SVL Group” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ “ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks”

“SVL Group” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ “ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks”
สร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน
เมื่อเร็วๆ นี้ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทีมสื่อสารองค์กรร่วมมือภาคีเครือข่ายบางสะพาน จัดโครงการ “ขยะแต่ไม่แขยง นวัตกรรม Eco Bricks” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ“ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” เพื่อสร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม คณะครู ผู้นำชุมชน และน้องๆ ชั้น ป.2-ป.6 รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโครงการฯ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยรูปแบบโครงการ คือ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรม “Eco Bricks” เพิ่มมูลค่าขยะสร้างประโยชน์ ในรูปแบบสิ่งก่อสร้างเป็น “แปลงผักสมุนไพร” ด้วยการนำขวดพลาสติก และนำเศษขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม หลอด ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นำมาอัดใส่ขวดพลาสติกให้แน่น ขั้นตอนนี้ พี่ๆ ได้ให้ความรู้และจับมือน้องๆ ทำไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสนุกและสอดแทรกสาระประโยชน์ของการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” น้องๆ ต่างให้ความสนใจ และช่วยกันนำถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วอัดใส่ขวดจนแน่น รวมได้กว่า 100 ขวด เพื่อเตรียมไว้เป็นส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างแทนอิฐ

 

เป้าหมาย คือ 500 ขวด และจะนำไปสร้างเป็นแปลงผักสมุนไพร เพื่อให้เป็นฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรไทยของโรงเรียนบ้านท่าขามต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.) และจะมีการติดตามผลจนกว่าแปลงผักจะแล้วเสร็จ
#####
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 444