ข่าวทั่วไป

ประจวบคีรีขันธ์ โครงการหมู่บ้านค้าขายเปิดตัว วิสาหกิจชุมชน “100 พันมะพร้าวไทย” แห่งแรกในอำเภอบางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์ โครงการหมู่บ้านค้าขายเปิดตัว วิสาหกิจชุมชน “100 พันมะพร้าวไทย” แห่งแรกในอำเภอบางสะพานน้อย
วันที่ 1 กันยายน 2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่นกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้ โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย” ที่ตำบลปากแพรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยต่อยอดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่มีเอกลักษณ์ โดยสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอาทิเช่น ยาสีฟันน้ำมัน มะพร้าวผสม Activated Carbon และครีมบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวผสมฟ้าทะลายโจร เพื่อการสร้างโอกาสและ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้นรัฐบาลได้มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิด ความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจชุมชน โดยมีทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภณัฑ์ รูปแบบใหม่ๆเพื่อกระตุ้นความน่าสนใจให้ตลาดในปัจจุบัน

 


นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป ผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท และ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม (สยามเวนิสจันทรเกษม) กรุงเทพมหานคร.

 


นางสาวจีรวรรณ พัฒน์ทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุ มาจาก มะพร้าวล้นตลาดก็เลยมีมะพร้าวเหลือจำนวนมาก คิดว่าจะทำอย่างไรให้มะพร้าวที่ถูกในขณะนั้นเพื่อนำมาช่วยเหลือกลับบ้าน เนื่องจากตนเองที่มีความรู้ในเรื่องของ กระบวนการแปรรูป แต่รูปที่มีคุณภาพการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เป็นที่มาของ 100 ผลิตภัณมะพร้าวดังนั้นการทำน้ำมันมะพร้าวเป็นการต่อยอดแล้วสามารถนำมาผลิต แปรรูป จากน้ำมัน สกัดเย็น ทั้งอาหารทั้งสมุนไพร ขนม สบู่ยาสีฟันครีมบำรุงผิว ตอนนี้เป็นโครงการใหม่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายประจำปี 2563 และได้มีการเชิญ ผศ.ดร. ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารฆ่าเชื้อ จากภาควิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและตรงกับความต้องการ ของตลาด โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวผสม Activated Carbon และครีมบำรุงผิว น้ำมันมะพร้าวผสมฟ้าทะลายโจร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการฆ่าเชื้อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย เป็นชุมชนเข้มแข็ง

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4