ข่าวทั่วไป

สมุทรปราการ – ร่วมกตัญญูมอบเงินช่วยหน่วยงาน องค์กร เกือบ 100 ล้านบาท

สมุทรปราการ – ร่วมกตัญญูมอบเงินช่วยหน่วยงาน องค์กร เกือบ 100 ล้านบาท
มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงานรำลึก 20 ปี ริเริ่มและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู และครบรอบ 50 ปี ของการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ จัดมอบทุนสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กร จำนวนเกือบ 100 ล้านบาท

 

 


ที่ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ในงานรำลึก 20 ปี ของคุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นจำนวนเงินกว่า 99,139,669 ล้านบาท
ซึ่งงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดนี้จะเป็นการช่วยเหลือใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุข และด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึง ดารา ศีลปิน ที่เป็นอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าร่วมงานเป็นจำนวน โดยทางมูลนิธิได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองตามมาตาการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด

และนอกจากการมอบทุนสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ แล้ว ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังได้จัดโครงการ 50 ปี ร่วมกตัญญู 20 ปี รำลึกคุณพ่อสมเกียรติ เนื่องจากในปี 2563 เป็นปีที่ ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูครบรอบ 50 ปี ของการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ จึงมอบหมายให้อาสามัครของมูลนิธิในแต่ละจังหวัดที่มี ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ