ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันนี้ 18 กันยายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ

ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยในเวลา 13.30น.

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้เดินทางถึง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 โดยมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองใสย ผบ.ฉก.นย.ตราด นาวาโท ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผบ.ฉก.นย.182 นาวาเอก ยศพันธ์ พูลเกษม หน.ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายพวงมาลาอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธินบ้านหาดเล็ก ก่อนตั้งแถวทหารพร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ว่า

กองกำลังป้องกันชายแดนบ้านหาดเล็ก เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่กองทัพเรือได้มอบหมาย

ให้รับผิดชอบหน้าที่ด้านความมั่นคง เพื่อรักษาอธิปไตย และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อนทหารได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย สร้างความอบอุ่นใจให้แก่

พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานของท่าน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่มอบหมายได้ในทุกสถานการณ์ ผมมีความภาคภูมิใจและขอขอบคุณ

ท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งขอฝากให้ท่านรักษามิตรภาพที่ดีกับพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้น และที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษากองทัพเรือของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานเนื้อแท้ที่ก่อร่างสร้างความเป็นชาติ และยังคงอยู่ใน

วิถีชีวิตคนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญตราบจนปัจจุบัน ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ

จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมกันทำนุบำรุงให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศชาติของเรายังดำรงมั่นคงและเจริญงอกงามสืบต่อจนถึงลูกหลานตลอดไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด