ข่าวทั่วไป

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 1 ก.ย. 2563 นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมประชุมติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอมาตรการของจังหวัดในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค โดยหลังจากการประชุม คณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ณ ท่าอากาศยานแม่สอด ,ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และจุดท่าข้ามช่องทางธรรมชาติ ริมแม่น้ำเมย ท่า 34 และท่า 9

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 ในประเทศเมียนมา ส่งผลให้จังหวัดตากซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุม ป้องกัน การลักลอบข้ามชายแดน โดยมีการจัดวางกองกำลังร่วมกันในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย หน่วยงานทหาร ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกช่องทางในพื้นที่ชายแดน
นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จังหวัดตากถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าจังหวัดตากยังคงดำเนินการต่อเนื่องทั้งมาตรการด่านคัดกรอง มาตรการด้านการกักกันตัว มาตรการด้านการค้นหากลุ่มเสี่ยง และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละและทำงานอย่างหนัก ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 ภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน