ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – จัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก

ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวทาง และนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด

เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย และปรับปรุงบริเวณทางข้าม ให้มีความปลอดภัย อาทิ การตีเส้น

ชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน ดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ดำเนินการตลอดทั้งปี

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย โดยใช้ชื่อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทางถนน กำหนดจัดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ขึ้น พร้อมกัน

โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธี

เปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย เพื่อเปิดตัวกิจกรรม (Kick off การรณรงค์

พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 10.30 น. และถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Zoom ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก