ข่าวทั่วไป

ไอเดียเก๋ ทัพเรือภาค 1 ร่วมอำเภอคลองใหญ่ สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา

ไอเดียเก๋ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามโควิค-19 ทัพเรือภาค 1 ร่วมอำเภอคลองใหญ่ สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา

 

พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผอ.ศรชล.ภาค 1 พร้อมด้วย ชมรมภริยาทหารเรือ ทรภ.1 ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัดตราด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ตามแนวทางพัฒนาที่ 7 ภายใต้แผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีการมอบอุกรณ์การเรียน การกีฬา และยาเวชภัณฑ์ ให้กับหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องชาวจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

นอกจากนี้ยังได้มอบถุงปันสุขร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ให้กับแรงงานกัมพูชา และแรงงานในภาคประมง ที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลคลองใหญ่ และกองร้อยพยาบาลกองสนับสนุนการช่วยรบ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจรักษาให้กับพี่น้องชาวกัมพูชา และพี่น้องคนไทยในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับพื้นที่ ไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสีผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด