ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

ททท. จัดโครงการ “สบ๊าย สบาย สไตล์ราย็องฮิ” ขับรถ EV ไร้คาร์บอนเที่ยวภาคตะวันออก

ททท. จัดโครงการ “สบ๊าย สบาย สไตล์ราย็องฮิ” ขับรถ EV ไร้คาร์บอนเที่ยวภาคตะวันออก

สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “สบ๊ายสบาย สไตล์ราย็องฮิ” ขับรถ EV เที่ยวภาคตะวันออก ใส่ใจไร้คาร์บอน จาก กรุงเทพ-สมุทรปราการ-ระยอง นำร่องท่องเที่ยว โลคาร์บอนด์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานตากอากาศบางปู) สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปล่อยขบวน BCG มินิคาราวาน “สบ๊าย สบาย สไตล์ราย็องฮิ” ได้ขับรถEVเที่ยวภาคเที่ยวภาคตะวันออก ใส่ใจไร้คาร์บอนจากกรุงเทพ-สมุทรปราการ –ระยอง โดยเดินทางจากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มายังสถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานตากอากาศบางปู และวิธีการการปลูกต้นไม้ที่ถูกวิธี จากเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาว ศิรินุช สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออก นางสาว เกสร สว่างพนาพันธุ์ หัวหน้างานภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน“สบ๊ายสบาย สไตล์ราย็องฮิ” ขับรถ EV เที่ยวภาคตะวันออก ใส่ใจไร้คาร์บอนจากกรุงเทพ-สมุทรปราการ –ระยอง โดยมีนางวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย นายคุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคม สมาชิกจากสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน พร้อมคาราวานเข้าร่วมโครงการ

ด้านนางสาวศิรินุช สุทธิรัตน์ อำนวยการกองการตลาดภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นมินิคาราวาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสมุทรปราการ ก็มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันออกที่มีศักยภาพจังหวัดหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายใต้ตามนโยบายขับเคลื่อนด้วย BCG โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องโดยความร่วมมือ ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจภาคอีสาน

นางวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวว่า เมื่อคณะเดินทางมาจาก ททท.กรุงเทพ ถึงสถานตากอากาศบางปู ทำให้รู้ว่า เราได้มาละลายพฤติกรรม และยังได้รับความรู้ว่าประโยชน์ของป่าชายเลนคืออะไร หลังจากเสร็จกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ก็จะเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อให้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง จากนั้นก็ได้ปลูกป่าชายเลนและร่วมกันปลูกต้นลำพู

สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 089-6955389