ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงรายหารือเครียมการจัดกิจกรรมวิ่งลิไข่เทรล 2020 และรายการปั่นจักรยานในรายการ “เชียงรายปั่นปลอดภัยไร้โควิด

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงรายหารือเครียมการจัดกิจกรรมวิ่งลิไข่เทรล 2020 และรายการปั่นจักรยานในรายการ “เชียงรายปั่นปลอดภัยไร้โควิด”

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมหารือและรับมอบภารกิจตามแผนการจัดงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 16 จังหวัดต้นแบบของเมืองกีฬา และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองกีฬา ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ด้านกีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬา และด้านส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านไทย ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบให้จังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขันกิจกรรมแบบ New Normal “วิ่งเทรลลิไข่” Likhai Trail Run 2020 ตำบลนางแล และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นปลอดภัยไร้ covid” โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในวงเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งสองรายการ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการออกกำลังกาย ตลอดทั้ง การค้นหาดาวรุ่งในวงการ “เชียงรายเมืองแห่งการกีฬา”

สำหรับ กิจกรรมกีฬา “วิ่งเทรลลิไข่” Likhai Trail Run 2020 กำหนดจัดในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ดอยลิไข่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 18 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร ในเส้นทางลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิไข่ วิ่งผ่านนาขั้นบันได น้ำตกนางแลใน บ้านอาข่าสามหลัง แยกบ้านปูไข่ และกลับถึงจุดสิ้นสุดที่จุดปล่อยตัวที่ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิไข่ ดอยลิไข่ จะมีพิธีเปิดในเวลา 05.45 น.


ส่วนกิจกรรมกีฬา “ปั่นปลอดภัยไร้ covid” เป็นการปั่นจักรยานในลักษณะเป็นรูปขบวน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโดยไม่มีการแข่งขัน กำหนดจัดในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น ประเภท A ระยะทาง 55 กิโลเมตร และประเภท B ระยะทาง 32 กิโลเมตร ในเส้นทางจักรยาน ผ่านแยกห้วยปลากั้ง แยกขัวแคร่ แยกสนามบิน แยกศูนย์ราชการ แยกสนามกีฬากลาง ขัวไชยนารายณ์ แยกสันทรายน้อย วัดร่องขุ่น แยกสวนดอก แยกหัวฝาย สะพานข้ามแม่น้ำกก และกลับมายังจุดสิ้นสุดที่จุดปล่อยตัวหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย จะมีพิธีเปิดในเวลา 08.00 น.

จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในการเตรียมงาน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโดยออกประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งเปิดรับสมัครที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง และรับเงินมัดจำและหลังเสร็จสิ้นจะได้รับเงินคืน การวางมาตรการและกำหนดจุดคัดกรอง การอบอุ่นร่างกาย การกำหนดจุดบริการต่าง ๆ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยเคลื่อนที่เร็ว การจัดเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน EMS การจัดเจลล้างมือและถังขยะตามเส้นทาง การรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ การร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายให้บริการแสงสว่างรายทาง ตลอดทั้ง การสนับสนุนของเทศบาลตำบลนางแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและจัดดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนึ่ง ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะได้คือ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดทั้งตอกย้ำวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล

พร้อมกันนี้ การจัดงานยังได้รับความร่วมมือด้านการประขาสัมพันธ์จากสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะร่วมมือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานตลอดรายการของทุกการแข่งขันอีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร. 0816888600