ข่าวทั่วไป

นอภ.สัตหีบ ขับเคลื่อนบ้านมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย

นอภ.สัตหีบ ขับเคลื่อนบ้านมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย
ในวันนี้ 2 ก.ย.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมปลัดอาวุโสและทีมงาน ประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงพลูตาหลวง โดยมี พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง จนท. ทหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.สัตหีบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ


โดยโครงการบ้านมั่นคง จะเป็นประโยชน์ ในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ผู้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของทางราชการ ให้มีบ้านเป็นของตนเองต่อไป
ภาพ/ข่าว ทีมข่าวอำเภอสัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645