ข่าวทั่วไป

นายอำเภอลับแลมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนอำเภอลับแลที่ประสบปัญหาอุทกภัย

นายอำเภอลับแลมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนอำเภอลับแลที่ประสบปัญหาอุทกภัย

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล มอบถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสพอุทกภัย ในพื้นอำเภอลับแล จำนวน 21 ชุด และ กระเป๋ายาจำนวน 8 ชุด ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และ เทศบาลตำบลหัวดง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน