ข่าวทั่วไป

จันทบุรี – ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรภาคเอกชนภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด ประชุมระดมความคิดเห็นเตรียมแสดงเจตจำนงคัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำ

จ.จันทบุรี ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรภาคเอกชนภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด ประชุมระดมความคิดเห็นเตรียมแสดงเจตจำนงคัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำในพื้นที่จันทบุรี
บ่ายวันนี้ ( 2 ก.ย.63 ) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย – กัมพูชา / นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี / นายศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงศ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี / นายฐิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี และ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด ได้ร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นกรณีที่มีบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด ได้ยื่นขออาชาบัตรพิเศษแร่ทองคำ เพื่อประกอบอุตสาหกรรมเหมืองทองคำ พื้นที่ ตำบลพวา และ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว

ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรคัดค้านการดำเนินการของบริษัทดังกล่าว เพื่อป้องกันอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี จึงนัดที่จะแสดงพลังชาวจังหวัดจันทบุรีในการ คัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำ โดยนัดรวมพลในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านที่มีการลงนามของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีไม่เห็นด้วยและไม่อนุญาตให้มีการสำรวจดังกล่าวเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม แต่จะยื่นหนังสือผ่านจังหวัดจันทบุรีไปยังรัฐบาล และ ยื่นหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าการรวมพลังของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ คัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำจะมีประชาชนทุกภาคส่วนออกมาแสดงพลังจำนวนมาก และเป็นการชุมนุมแสดงพลังภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก.