ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงรายเปิดบ้านศิลปินเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ เส้นทางที่ 2 ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงรายเปิดบ้านศิลปินเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ เส้นทางที่ 2 ประจำปี 2563

นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปิน” เชียงรายเมืองศิลปะ ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการตลาด และการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็นเส้นทางที่ 2 จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยมีพิธีเปิด ณ บ้านศิลปิน นายกำพล มะโนใจ ในช่วงเช้า

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมยินดีจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ นำโดย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกหัวศิลปะ พร้อมเหล่าอาจารย์ศิลปินชาวเชียงราย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรม เปิดบ้านศิลปินทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางที่ 1 สายอำเภอขุนตาล อำเภอเทิง และอำเภอเมืองเชียงราย ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2563 ณ บ้านศิลปินจำนวน 3 หลังประกอบด้วย นายนิติพล เลาย้าง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล นายศัจกร แก้วกุลา ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง นายมานิตย์ กันทะสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

 

เส้นทางที่ 2 สายอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอพาน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ บ้านศิลปินจำนวน 4 หลังประกอบด้วย นายกำพล มะโนใจ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย นายขวัญ กันทะบุตร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน นายสราวุฒิ คำมูลชัย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และนายพลาธิป ทองอินทร์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน

เส้นทางที่ 3 สายอำเภอเวียงชัย และอำเภอเมืองเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ บ้านศิลปินจำนวน 3 หลังประกอบด้วย นายแก้วฟ้า เกสรศุกร์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย นายสุริยันต์ วงศ์โยธา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายดิษณ์กร สุทธสม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

 

 

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการคือ เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะและเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางด้านศิลปะของนักท่องเที่ยวนักศึกษาและผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วประเทศ ถ่ายทอดศาสตร์ ศิลป์ ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ให้แก่คนยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนงให้มีการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเมืองศิลปะภายในประเทศ และยกระดับเมืองศิลปะให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยตัวเองตามแผนที่ที่ส่งมอบให้กับศิลปินประจำบ้าน หรือสามารถขอแผนที่ได้จาก สมาคมหัวศิลปะได้อีกทางหนึ่งด้วย

เครดิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600