ข่าวทั่วไป

เชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเกือบ2 พันราย ดับ 1 อสม.ระดมลงชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเกือบ2 พันราย ดับ 1 อสม.ระดมลงชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 3 กย..63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชุมชนบ้านเด่นพัฒนา แขวงกาวิละ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่ม อสม.ในชุมชน ได้ระดม กำลังลงพื้นที่ ออกทำลายลูกน้ำยุงลาย อันเป็นพาหะ โรคไข้เลือดออก แม้ว่าจะยังไม่มีการระบาดของโรคก็ตามเพื่อป้องกันไว้ก่อน และให้ความรู้แก่ชาวชุมชนให้ตระหนักถึงโรคร้าย โดยมี อสม.และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำลังและนำทรายทีมีฟอส ไปใส่ตามน้ำขังและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังไข้เลือดออกระบาด ประเทศไทย มีการคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปี 2563 แล้วว่า จะมีการระบาดหนัก ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยสะสมมากว่า จะสองพันรายแล้ว พบผู้เสียชีวิต 1 คน อำเภอที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อ.สันทราย อ.หางดง และ อ.แม่แตง ตามลำดับ ย้ำเตือนประชาชนว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน และไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย

 

อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีภาวะแทรกซ้อนและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้
ทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ จะสามารถป้องกัน ทั้ง 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ไม่สามารถกำจัดได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของท่าน เพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป สำหรับการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน และการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง รวมทั้งการเลี้ยงปลาหางนกยุง การใช้ทรายทีมีฟอส และขัดทำความสะอาดภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ ทุก 7 วัน จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้
ขณะเดียวกัน ทางผู้สื่อข่าวได้รับการร้องขอจาก นางอำ พรรณ์ อภัย ประธาน อสม.ชุมชนเคหะหนองหอย ให้เป็นสื่อกลาง จึงได้ประสานทางนายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ อดีต สว.เชียงใหม่ และสำนักงานแขวงกาวิละ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขอซ่อมแซมถนนในซอย21เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากถนนใช้การลำบากรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หลังจากนั้นช่างงานแขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มาดำเนินการรตามคำร้องขอ ในวันนี้ เสร็จสิ้นถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออีกต่อไปชาวชุมชนในซอยเคหะ.21 ได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย ต่อไป
ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่