ข่าวทั่วไป

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “ประจำปี 2563

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม โรงแรมเกาะลันตา สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถให้การรักษาพยาบาล ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (อสม.) ชำนาญการ และผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจาก 6 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563 รวมจำนวน 10 วันๆ ละ 300 คน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย (อสม.)ชำนาญการ และผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจาก ตำบลบางพลีใหญ่ ตำบลหนองปรือ และตำบลบางปลา โดยมี วิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และวิทยากรจากกลุ่มแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปีนเกล้า มาให้ความรู้ในเรื่องการฟื้นคืนชีพ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหา ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งในด้านการสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน วิธีการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากการครองชีพ มีภาวะความตึงเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ และส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมา จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

หลังจากการฝึกอบรมตาม “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี”ประจำปี 2563 แล้ว นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ในการจัดซื้อ ภายในกระเป๋าประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.สายวัดรอบเอว 4.สายวัดความสูง 5.เครื่องคิดเลข 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7.เจลแอกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย และคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ นายอุทัยวรรณ เลี้ยววงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ