ข่าวทั่วไป

ประจวบฯ บูรณาการเพิ่มความเข้มเฝ้าระวังสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองป้องกันโควิด 19 จากเมียนมา

ประจวบฯ บูรณาการเพิ่มความเข้มเฝ้าระวังสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองป้องกันโควิด 19 จากเมียนมา

วันที่ 4 กันยายน ที่โรงเรียนอานันท์หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีพันเอกวุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.บึงนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประเทศเมียนมา กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จ.มะริด ภาคตะนาวศรี ภาคใต้ของเมียนมา มีพื้นที่ติดกับ จ.ประจวบฯ ปัจจุบันไม่พบรายงานการแพร่ระบาดของโรค แต่หน่วยงานในฝั่งไทย จำเป็นต้องวางแนวทางป้องกันเข้มงวด โดยนำรั้วลวดหนามทยอยปิดกั้นช่องทางธรรมชาติทุกจุดตลอดแนวชายแดนความยาวกว่า 200 กิโลเมตร พร้อมลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเดินเท้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

นายชาตรี จันทร์วีรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดหาอุปกรณ์เฝ้าตรวจช่องทาง การจัดหาชุดเครื่องกีดขวาง การบูรณาการกำลังป้องกันชายแดน 20 ช่องทางหลัก จุดละอย่างน้อย 3 คน ตลอด 24 ชม.โดยเน้นช่องทางพื้นที่ตรงข้ามที่มีชุมชนชาวเมียนมาอาศัยอยู่ ได้แก่ ช่องทางป่าละอูน้อย ช่องทางสิงขร ช่องทางชี ช่องทางคลองลอย และช่องทางธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงทั้ง 4 ช่องทาง การจัดตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านขายแดนอย่างน้อย 1 จุด มี อสม.อย่างน้อย 2 คน การจัดตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางในลักษณะจุดตรวจประชารัฐ การจัดให้มีสายตรวจภายในหมู่บ้านปฏิบัติควบคู่กับจุดตรวจ จัดชุด อสม.เฝ้าระวังหมู่บ้านพร้อมที่จะเข้าทำการคัดกรองกรณีมีผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ การจัดตั้งพื้นที่กักกันบุคคลที่มีความเสี่ยงในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด และจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชายแดนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจมีปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสาร

“ มีการหารือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น คนไทยที่ขอกลับเข้าประเทศไทย คนไทยหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้อง ชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบบริเวณแนวชายแดนจะมีการผลักดันออกนอกช่องทางที่เข้ามาทันที “นายชาตรี กล่าว

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444