ข่าวทั่วไป

สมุทรปราการ – 13 มัสยิด ภายใน จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีทำเมาลิด เพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.)

สมุทรปราการ – 13 มัสยิด ภายใน จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีทำเมาลิด เพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.)
ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 13 มัสยิด ภายใน จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) โดยมีผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี อ.ประสาน(ชารีฟ) ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน โดยมีพี่น้องชาวมุสลิมทั้ง 13 มัสยิด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เข้าร่วมในงาน

 

สำหรับพิธีทำเมาลิดถือเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เพื่อศึกษาเผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ

โดยงานเมาลิดจะมีการอัญเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอ่าน โดยนักกอรีจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย และให้ความหมาย การขอดุอา หรือขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของกินของใช้ที่จำเป็นของพี่น้องชาวมุสลิม โดยงานจะมีทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 21.30 น.
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ