ข่าวทั่วไป

จังหวัดเชียงรายเปิดข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา ถ่ายทอด สาธิตภูมิปัญญา และ work shop งานศิลปะ

จังหวัดเชียงรายเปิดข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา ถ่ายทอด สาธิตภูมิปัญญา และ work shop งานศิลปะ

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ข่วงศิลปินพื้นบ้านล้าน นา สาธิตภูมิปัญญา และ work shop งานศิลปะ ที่บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยศิลปินจังหวัดเชียงราย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรม “ข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา” มีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

โดยในงานมีการออกร้าน การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มศิลปินภูมิปัญญาพื้นบ้าน กลุ่มศิลปินขัวศิลปะ กลุ่มศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา โรงเรียนศิลป์แผ่นดินล้านนา และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ รวมถึงจัดการสอนงานศิลปะ การสาธิต การวาด การปั้น การแกะสลัก ต้องดอกต้องลาย ตัดตุง การสานไม้ไผ่ เครื่องจักสานและงานหัตถกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เชียงรายเมืองศิลปะ” มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานคิลปะทุกแขนง พัฒนาต่อยอดงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงเมืองศิลปะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันเป็นการยกระดับให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ เป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะของนักท่องเที่ยว นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วประเทศและทั่วโลก สามารถนำทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน