ข่าวทั่วไป

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

ค่ายกัลยาณิวัฒนา “เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ” ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่ เปิดค่ายนำบุพการี เยี่ยมดูความเป็นอยู่ และการฝึกของลูกหลาน รวมทั้งการช่วยเหลือชีวิตลูกหลานหากเกิดล้มป่วยในระหว่างทำการฝึก

ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ที่จะทำให้ลูกหลานของท่านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งทหารจำนวนดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน 1 พร้อมด้วย ร.ท.กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ผู้ฝึกทหารใหม่ ร.151 พัน 1 และครูฝึกได้นำบิดามารดา รวมทั้งภรรยาและบุตร อีกทั้งเครือญาติของทหารใหม่ได้เยี่ยมชมการฝึกของลูกหลาน รวมทั้งการช่วยเหลือชีวิตลูกหลานหากเกิดล้มป่วยในระหว่างทำการฝึก

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารได้นำคณะบิดา มารดา รวมทั้งภรรยาและบุตร อีกทั้งเครือญาติของทหารใหม่ได้เยี่ยมชมอาคารเรือนนอน ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพบกได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพที่น่าอยู่เปรียบเสมือนห้องนอนของที่บ้านตนเอง มีความสะดวกสบาย พร้อมแจกจ่ายเครื่องใช้ส่วนตัวทุกนาย
ต่อจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้นำคณะร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่เป็นมื้อแรกหลังจากที่ได้เข้าทำการฝึก และเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายพบหน้ากันต่างพากันโอบกอดและจูบลูกหลาน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งการรับประทานอาหารในครั้งนี้ ทางครอบครัวได้จัดทำอาหารที่ทหารชื่นชอบ และโปรดปราน มานั่งรับประทานอาหาร

 

ภายใต้นโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807