ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนฯ สูดโอโซน สัมผัสธรรมชาติ ช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์

จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนฯ สูดโอโซน สัมผัสธรรมชาติ ช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพาครอบครัวและเพื่อนสนิทเดินทางเข้าเที่ยวชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ผักสวนครัว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีสายพระเนตยาวไกลในโครงการพระราชดำริฯ ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย และ นานาชาติอย่างยั่งยืน โดยทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จะเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมฟรี ในวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.ส่วนวันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.ทุกวัน แต่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ลงทะเบียน สแกนไทยชนะ รักษาระยะห่าง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และไม่ส่งเสียงดังรบกวนธรรมชาติ หากมาเป็นหมู่คณะและต้องการเจ้าหน้าที่ในการแนะนำจุดเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการศูนย์ฯ

เช่นเดียวกันกับที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ที่มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด ห้องแอร์คอนดิชั่น มีจุดบริการล้างมือก่อนและหลังเที่ยวชม จุดบริการเจล และแอลกอฮอล์ และทุกคนที่เข้าไปภายในต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ซึ่งจุดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กมาเที่ยวชมปลาทะเลสวยงามที่จัดแสดงในอควาเรียม ตู้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อุโมงค์ปลา ด้วยความตื่นตา ตื่นใจ ขณะที่บรรยากาศชายทะเลเจ้าหลาวมีประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ทั้งเล่นน้ำทะเล และ นั่งรับประทานอาหารทะเล ส่งผลให้บริเวณชายหาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดจันทบุรีคึกคักเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก