ข่าวทั่วไป

ฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า สานสัมพันธ์ ชาวน้ำเงิน ขาว

ฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า สานสัมพันธ์ ชาวน้ำเงิน ขาว
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 นาย สำเนียง ตีรณานนท์ อดีตอาจารย์โรงเรียนสิงห์สมทุร ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธี ฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มิรันด้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีโดยมี นายสุภกิจ กำลังคลี่ ประธานนักเรียนรุ่นสีส้ม (ลูกเสือโลก) และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทรร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 


นายสุภกิจ กำลังคลี่ ประธานนักเรียนรุ่นสีส้ม (ลูกเสือโลก) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2546 ได้แก่ รุ่นสีฟ้า ,สีม่วง ,สีแดง และสีส้ม และเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และอดีตคณาจารย์เป็นการสร้างความสามัคคี ของศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร และเพื่อรวบรวมเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การแข่งขันฟุตบอล จัดทีมเป็นรุ่นละ 1 ทีม มีจำนวน 4 ทีม ได้แก่ทีมรุ่นสีฟ้า ,ทีมรุ่นสีม่วง,ทีมรุ่นสีแดง และทีมรุ่นสีส้ม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ครอบครัวของศิษย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกด้วย

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ ของคณาจารย์โรงเรียนสิงห์สมุทรที่มีลูกศิษย์ที่รักในสถาบัน ดังคำพูดที่ว่า “ลูกสิงห์สมุทรดุจมณี ที่มีค่า”และขอชื่นชม คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม คณะกรรมการจัดงานฯ และน้อง ๆที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ขึ้น ครั้งนี้เป็นจัดงานครั้งที่ 4 ซึ่ง พี่ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดงานๆในทุกปีที่ผ่านมา และขอให้รักษาประเพณีนี้ไว้ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ได้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร อีกทั้งได้มีการรวบรวมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรที่ขาดทุนทรัพย์ ถือเป็นงานประเพณีแบบอย่าง ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนรวมถึงน้อง ๆ รุ่นหลังๆอีกด้วย
อาจารย์ สำเนียง ตีรณานนท์ กล่าวว่า อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีเปิดงานฟุตบอลประเพณีสิงห์ 4 เส้า ครั้งที่ 4 ในวันนี้อาจารย์ขอชื่นชม ลูกศิษย์ทุกคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และขอให้รักษาประเพณีไว้ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ได้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง ศิษย์เก่า โรงเรียนสิงห์สมุทร อีกทั้งได้มีการรวบรวมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรที่ขาดทุนทรัพย์ ถือเป็นงานประเพณีแบบอย่าง ที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันรวมถึงน้อง ๆ รุ่นหลังอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก