ข่าวทั่วไป

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ มทบ.37 และ เทศบาลนครเชียงราย ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ มทบ.37 และ เทศบาลนครเชียงราย ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.
********************************


เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 10.30 น. พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง หงส์ภัสสร โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ และ กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ มทบ.37, เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในชุมชน ในการเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. ได้แก่ นางสาวสุภาพร ภิญโญ อยู่บ้านเลขที่ 263 หมู่ 24 ชุมชนดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังเก่า ในการนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้รับงบประมาณจากผู้ใจบุญในการซ่อมแซมบ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นวันที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รายงานให้ทราบต่อไป