ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ “ทุเรียนไทย” เพื่อการส่งออก ปี2566

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ “ทุเรียนไทย” เพื่อการส่งออก ปี2566
วันนี้ ( 23 พ.ย.65 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก นำโดยนายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ จันทรส นายกสมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี นำตัวแทนเกษตรกร ผู้นำองค์กรภาคการเกษตรร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ “ทุเรียนไทย” เพื่อการส่งออก ปี2566 โดยตัวแทนได้กล่าวแถลงการณ์ของการจัดประชุม และสอบถาม รอง ผวจ.จันทบุรี การทบทวนการโยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6, การป้องกันแก้ไขปัญหาชาวสวนทุเรียนที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพการส่งออก มาตรการป้องกันและปราบปรามทุเรียนอ่อน กลไกการตลาด และมาตรการการตรวจสอบสิทธิ์ GAP ป้องกันการสวมสิทธิ์ GAP ของบุคคลที่สาม

โดยนายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ได้ยื่นหนังสือสรุปปัญหา ความต้องการของการรวมตัวในครั้งนี้แก่ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ตอบข้อซักถามของตัวแทนเกษตรกร โดยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ 4 เรื่อง คือมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียน ปี 66 / ชาวสวนภาคตะวันออกไม่เอาทุเรียนอ่อน / มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ใบ GAP ของเกษตรกรที่มีการนำไปสวมเพื่อประโยชน์การส่งออก และขอให้ทางจังหวัดจันทบุรี ประสานไปยังผู้มีอำนาจ ระงับการย้าย นายชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 จันทบุรี โดยให้ทำงานช่วยชาวสวนอีก 2 ปี เนื่องจากการทำงานแก้ปัญหาที่ผ่านมาเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก