ข่าวทั่วไป

ตราด/อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลอําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน

ตราด/อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลอําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน
.วันที่ 23 พ.ย. 65 นายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต สันรันต์ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ เป็นคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย รองนายก และคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และโรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ จัดขึ้น

ตามโครงการรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อนําโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา ตํารวจ ทหาร และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ขาดโลหิต มีผู้มาแสดงความจำนงจะบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 145 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 99 ราย และอวัยวะจํานวน 2 ราย ได้โลหิตทั้งหมด จำนวน 44,550 ซีซี สําหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้นับว่าได้บุญมหาศาล/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด