ข่าวทั่วไป

ประจวบฯ ระดมทุกภาคส่วนวางแผนพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนช่วงโควิด 19

ประจวบฯ ระดมทุกภาคส่วนวางแผนพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนช่วงโควิด 19

วันที่ 8 กันยายน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ขณะที่ จ.ประจวบฯ ได้ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

โดยทิศทางการบริหารการท่องเที่ยวจะต้องสร้างการท่องเที่ยวที่มั่นคง ยั่งยืน ตามแบบ New Normal ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยยึดหลักสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการกำหนดมาตรการป้องกันโควิด 19 ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สำคัญต้องทำให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในทุกอำเภอของจังหวัด ซึ่งมีความน่าสนใจหลากหลาย และประจวบคีรีขันธ์เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด

 

“ การจัดโครงการมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยว อภิปรายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเรื่องทัศนะมุมมองต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและทางออกในการเผชิญปัญหา ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อป้องกันโควิด 19 การถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย “นายภิรมย์ กล่าว

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 444