ข่าวทั่วไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่จุดที่จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก บริเวณ กม.53+000 ของคลอง RMC เขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่จุดที่จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก บริเวณ กม.53+000 ของคลอง RMC เขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก,นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จุดที่จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก บริเวณ กม.53+000 ของคลอง RMC เขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน