ข่าวทั่วไป

สระแก้ว – เชิญดูขยะ ” ตัวแทนจาก 24 อปท.ดูบ่อขยะพื้นที่จริงแบบครบวงจร

สระแก้ว-เชิญดูขยะ ” ตัวแทนจาก 24 อปท.ดูพื้นที่จริงบ่อขยะแบบครบวงจร

ชมคลิป

ผู้สื่อข่าวรายงาน “เทศบาลตำบลวัฒนานคร ในจังหวัดสระแก้ว เชิญตัวแทนจาก 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คลัชเตอร์กลุ่มที่ 1 จากทั้งหมด 5 กลุ่มทั้งจังหวัด ลงพื้นที่จริงศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ศูนย์กำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจร หลังบริษัทเอกชน จากลุ่มท่าฉางกรุ๊ปทุ่มทุนกว่า 1 พันล้านบาท ในการสร้างศูนย์กำจัดขยะชุมชน แปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้า
“ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และทีมผู้บริหาร จากบริษัท ท่าฉางเอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัดได้พาตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ทั้งหมด 24 แห่งซึ่งอยู่ในกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “คลัชเตอร์กลุ่มที่ 1 จากทั้งหมด 5 กลุ่ม ทั้งจังหวัด ลงพื้นที่จริงในพื้นที่หมู่ 7 บ้านจิก ตำบลวัฒนานคร เพื่อศึกษาข้อมูลทั้งกระบวนการ รวมถึงข้อดี-ข้อเสีย ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่ง RDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หลังจาก อปท.ทั้ง 24 แห่งนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตำบลวัฒนานคร จะต้องนำขยะชุมชนมากำจัด ยังศูนย์ขยะแห่งนี้ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดแห่งชาติปี 2560 ที่กำหนดให้ทุก อปท.ทั่วประเทศ จะต้องมีระบบรองรับขยะถูกสุขลักษณะภายในปี 2563 นี้
“นายวิชัย เอี่ยมอ่ำ ผู้บริหารบริษัทท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด ยอมรับว่า กลุ่มทุนท่าฉางกรุ๊ป ทุ่มเงินเกือบ 1 พัน 3 ร้อยล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะจากชุมชนแบบครบวงจร โดยใช้พื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานครประมาณ 300 ไร่ และจากบันทึกข้อตกลงร่วมกันของ อปท.ในกลุ่มที่1 รวมทั้งหมด 40 แห่ง ปรากฏว่ามี อปท.อยู่ 24 แห่งที่ยังไม่นำขยะมาทิ้งยัง ศูนย์กำจัดขยะที่บ้านจิกแห่งนี้ จึงทำให้ขณะนี้ ศูนย์กำจัดขยะฯมีสต๊อกขยะค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควร เนื่องจากภายในอีกประมาณ 18 เดือนข้างหน้า นอกจากบ่อพักขยะทั้ง 2 แห่งที่รองรับขยะจาก อปท.ต่างๆแล้ว บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร หลังได้รับการอนุมัติจากหลายฝ่ายและผ่านกระบวนการพูดคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


“นายวิชัยฯ ยังบอกอีกว่า ทางบริษัทต้องการให้คนในสระแก้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดจากศูนย์กำจัดขยะครบวงจรแห่งนี้ โดยจะให้โควต้าการทิ้งขยะ จาก อปท.ในพื้นที่ก่อน จากนั้น อปท.ในกลุ่มอื่นๆของจังหวัดสระแก้ว ถ้าต้องการนำขยะมาทิ้งยังสถานที่แห่งนี้ ทาง บริษัทฯยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ เพราะอีกไม่นานนี้ พรบ.รักษความสะอาดแห่งชาติปี 2560 จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ อปท.ที่ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ถูกสุขลักษณะ ขณะเดียวกัน ถ้ามองในเรื่องเชิงธุรกิจ หากปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของศูนย์กำจัดขยะ ซึ่งในอีก 18 เดือนข้างหน้า จะสามารถเดินเครื่องได้เต็มรูปแบบ สามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละเกือบ 500 ตัน ทาง บริษัทฯ คงจะต้องมองหาขยะจากนอกพื้นที่
“วิชัย กล่าว”
“ขณะที่ตัวแทนจาก อปท.หลายแห่งที่ลงพื้นที่จริงศึกษากระบวนการศูนย์กำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจร ยอมรับว่า ทุกวันนี้ ในแต่ละท้องที่ยังคงมีการนำขยะไปเทกองไว้ตามบ่อขยะที่ยังคงไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่ยอมรับมีปัญหาในเรื่องงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี จัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะในจังหวัดสระแก้ว พบว่ายังคงมี อปท.หลายแห่ง ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะจากชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงไม่มีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน.

“นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศบาลตำบลวัฒนานคร ในฐานะเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการขยะในคลัชเตอร์ กลุ่มที่ 1 มี อปท.มีบันทึกข้อตกลงรวมทั้งหมด 40 แห่ง เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นโครงการ ต่อยอดที่หลังจากสามารถกำจัดขยะจากชุมชนต่างๆโดยไม่เกิดมลพิษใดๆแล้ว ยังได้นำขยะเหล่านี้ ผ่านกระบวนการแปรรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าๆได้อีกด้วย จากการไปศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะในลักษณะแบบนี้ ทั้งที่ แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เขตหนองแขม หรือแม้แต่ที่จังหวัดภูเก็ต โครงการเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในเขตชุมชนทั้งสิ้น และยังไม่เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับระบบกำจัดขยะภายในศูนย์กำจัดขยะของจังหวัดสระแก้วที่กำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นระบบใน เจเนอเรชั่น ที่ 4 แล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง นายกกล่าว
“จากรายงานผลสำรวจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี ระบุว่า จังหวัดสระแก้วมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด 14 แห่ง แบ่งเป็นระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม 1 แห่ง ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง ระบบเผาในเตาเผา 1 แห่ง และระบบเทกองอีก 11 แห่ง จึงทำให้มีขยะตกค้างทั้งจังหวัดมากถึง 158,059 ตัน อยู่ในขณะนี้

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว