ข่าวทั่วไป

รอง ผวจ.ประจวบฯเร่งแก้ปัญหาขยะทะเลจากเรือประมง

รอง ผวจ.ประจวบฯเร่งแก้ปัญหาขยะทะเลจากเรือประมง

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลและน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากเรือประมงทุกประเภท เพื่อขอความร่วมมือชาวประมงทุกอำเภอตั้งแต่ อ.หัวหิน ถึง อ.บางสะพานน้อย ความยาวชายฝั่ง 220 กิโลเมตร ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ไม่ทิ้งน้ำมันเครื่องเรือที่ใช้แล้วลงในทะเล ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยาในทะเล

 

สำหรับแนวทางที่กำหนดขอให้ชาวประมงนำขยะขึ้นฝั่งไปนำไปใส่ในถังที่บริษัทเอกชนบริจาคมอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัด โดยกำหนดจุดวางถังไว้ที่บริเวณท่าเทียบเรือและสะพานปลาทุกแห่ง จากนั้นจะมีการนำขยะและสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเพื่อไม่ให้มีผลบกระทบ

“ ได้เร่งรัดให้ชาวประมงช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติทางทะเล หาดทรายที่สวยงาม ขณะนี้ทราบว่ามีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งหลายอำเภอได้ดำเนินการแล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการใช้ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่ถือว่าเป็นขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีในสถานการณ์การป้องกันโควิด 19 ”นายชาตรี กล่าว

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4