ข่าวทั่วไป

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าสมุทรปราการ เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

สมุทรปราการ – อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าสมุทรปราการ เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

 

โดยมี ส.อบจ.สมุทรปราการ สท.เทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้แทนสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ อ.บางเสาธง จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งในการเปิดโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.แล้ว ทาง นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้ควักงบประมาณส่วนตัวจัดทำกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ อสม.ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

โดยภายในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเอง
สำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ในครั้งนี้ยังได้จัดการอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอที่มีกว่า 3,000 คน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 10 วันๆ ละ 300 คน ซึ่งจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การฟื้นคืนชีพหัวใจ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ