ข่าวทั่วไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน และอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณีและลงชื่อรับรองในการรังวัด เพื่อเป็นหลักฐานในการรังวัด ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน