ข่าวทั่วไป

ชาวประจวบฯปฏิญาณตนปกป้องสถาบันฯหน้าศาลากลางจังหวัดพร้อมออกแถลงการณ์ให้กำลังใจรัฐบาล

ชาวประจวบฯปฏิญาณตนปกป้องสถาบันฯหน้าศาลากลางจังหวัดพร้อมออกแถลงการณ์ให้กำลังใจรัฐบาล

วันที่ 9 กันยายน นายสรรเพชญ วิโรจน์เวชภัณฑ์ ประธานกลุ่มชาวประจวบคีรีขันธ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นำชาวบ้านสวมเสื้อเหลืองกว่า 100 คน เดินทางไปหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติป้ายกระดาษมีข้อความแสดงความจงรักดี จากนั้นได้กล่าวปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านแถลงการณ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง ร่วมกันร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวรับมอบหนังสือโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการทำกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวบางรายเคยทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม กป.ปส.ประจวบฯเมื่อปี 2557

 

 

มีรายงานว่า ก่อนกล่าวปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประธานฯได้ขอให้ทุกคนพนมมือและกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราชาวประจวบคีรีขันธ์จะประสานความรักความสามัคคีในทุก หมู่เหล่าเพื่อร่วมกันเทิดทูน ปกปักษ์รักษา สถาบัน พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่ คู่แผ่นดินไทยตลอดไป จะไม่ยอมให้กลุ่มบุคคลใด มากระทำการเปลี่ยนแปลง จาบจ้วง ทำลายล้างเป็นอันขาด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 

 

สำหรับแถลงการณ์ระบุว่า 1. เร่งจับกุมดำเนินคดีกับบุคคลทางการเมือง ที่กระทำการยุยงปลุกปั่นด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา จนเกิดการรวมตัวกันขับไล่รัฐบาล และละเมิดต่อสถาบันฯ 2. รัฐบาลต้องเร่งชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมผ่านโทรทัศน์ โดยเชิญกลุ่มตัวแทนบุคคล นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันทุกสัปดาห์

“ 3. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาด และจะร่วมต่อต้านบุคคลที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. กลุ่มฯ จะร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสำเร็จโดยเร็ว พร้อมกับเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไปและ 5. กลุ่มฯ ขอปฏิญาณว่า จะร่วมกันปกป้องและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมเทิดทูน ปกป้อง และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป”

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 339 6444