ข่าวทั่วไป

ฉก.ทพ.48 จัดฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” เสริมสร้างความรู้แก่กำลังพล

ฉก.ทพ.48 จัดฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” เสริมสร้างความรู้แก่กำลังพล

ชมคลิป

 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” ให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาควิชากายภาพบำบัดให้เกิดความผ่อนคลาย มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ โดยมี นายแพทย์ พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ‘SHE (Social Health Enterprise)’ ได้ให้ความรู้แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยการฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” ให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจาก พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันของกำลังพล ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า รวมทั้งอาจเกิดความเครียดที่สะสมจากสภาวะต่างๆ โดยไม่รู้ตัว จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ‘SHE (Social Health Enterprise)’ ซึ่งเป็นวิสาหกิจ เพื่อชุมชนเป็นการ “นวด ดัด จัดสรีระ” ด้วยการยืดกล้ามเนื้อข้อต่อตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผสานการยืดเหยียดและกดจุดคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดเมื่อยภายใน 10 นาที โดยให้กำลังพลได้เรียนรู้จากการสาธิต ก่อนการปฏิบัติจริง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ นายแพทย์ พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน SHE กล่าวว่า การสาธิต นวัตกรรม Social health enterprise หรือ SHE เป็นวิธีนวดจัดสรีระผ่อนคลายกล้ามเนื้อใน 10 นาที ด้วยการยืดกล้ามเนื้อแบบ Sport Medicine ร่วมกับการกดจุด เหมาะกับกลุ่มคนทำงานที่ร่างกายสะสมความเครียดเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการกดจุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ โดยสมองจะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารเอ็นโดฟินออกมา ทำให้ผ่อนคลายและปรับสมดุลประสาท ที่สำคัญยังช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ SHE เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส