ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านหนองอ้อล่าง จ.จันทบุรี ตัวแทนหมู่บ้านระดับเขตภาคกลาง

จันทบุรี-คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านหนองอ้อล่าง จ.จันทบุรี ตัวแทนหมู่บ้านระดับเขตภาคกลาง

วันนี้ ( 10 ก.ย.63 ) ที่ ศาลาบ้านหนองอ้อล่าง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง นำโดย นายชาตรี บุญมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นประธานนำคณะกรรมการ ตรวจประเมินลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

 

 

โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คระกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ ก่อนสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้ หมู่บ้านหนองอ้อล่าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข ระดับเขต และได้รับการเข้าประกวดประเมิน ระดับภาคต่อไป โดยมี หมู่บ้าน ในระดับภาคกลาง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขต จำนวน 6 หมู่บ้านประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จ.กาญจนบุรี / จ.ชัยนาท / จ.สมุทรปราการ / จ. ชลบุรี และ บ้านหนองอ้อล่าง จ.จันทบุรี

 

 

ซึ่งการจัดประกวดหมู่บ้าน เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างบทบาทงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป โดยการแสดงผลงาน ชาวบ้านได้มีการแสดงบทเพลงพื้นบ้าน พวงมาลัย โดยเนื้อหาของบทเพลงนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆภายในหมู่บ้าน โดยปกติแล้วหมู่บ้านหนองอ้อล่างจะใช้บทเพลงนี้เป็นการแสดงต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงานภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งมีการจัดซุ้มแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาขยะชุมชนอย่างเป็นระบบแบบยั่งยืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก