ข่าวทั่วไป

ธ.ก.ส.ทับสะแก เปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green” ปลอดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

ธ.ก.ส.ทับสะแก เปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green” ปลอดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นางอุไรวรรณ ชุมพงศ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาทับสะแก เปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green” ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาทับสะแก ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็น สินค้าอาหารเกษตรที่ปลอดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 100 % จากเกษตรกรลูกค้า โครงการครึ่งไร่คลายจน ชุมชนอุดมสุข ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา

 

 

 

นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. Go Green” มาตั้งแต่ปี 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าธนาคารเห็นถึงความสำคัญ การทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมผู้ซื้อให้เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างดียิ่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรลูกค้า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ธนาคารได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชน ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น ปั้ม ปตท. ชะอำ (ฝั่งเข้ากรุงเทพฯ) จำหน่ายวันเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์ OTOP หัวหิน จำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ และจะดำเนินการเปิดตลาดให้ครบทุกสาขารวม 11 แห่งทั่วทั้งจังหวัด..ได้ภายในเดือน กันยายน 2563 นี้ ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาช่วยอุดหนุนเกษตรกร ใส่ใจคุณภาพ ภายใต้ตลาด “สินค้าเกษตรปลอดภัย ธกส. Go Green” ได้ตามจุดต่างๆ ที่จำหน่ายสินค้า ตามวันและเวลาดังกล่าว

ณัฐธภพ พันสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ / โทร 0623644468