ข่าวทั่วไป

สมุทรปราการ – เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ร่วมปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

สมุทรปราการ – เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ร่วมปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ โดยมี ส.อบจ.สมุทรปราการ สท.เทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้แทนสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ อ.พระประแดง จำนวน 300 คน ที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดอบรมให้กับ อสม.ของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนกว่า 3,000 คน โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.

 

โดยได้รับเกียรติจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดและปิดโครงการฯ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.สมุทรปราการ กับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 10 รุ่นที่ได้อบรม นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวจัดทำกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ อสม.ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ โดยภายในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

 


สำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ในครั้งนี้ยังได้จัดการอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอที่มีกว่า 3,000 คน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 10 รุ่นๆ ละ 300 คน โดยจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การฟื้นคืนชีพหัวใจ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ