ข่าวทั่วไป

จังหวัดสระแก้วสร้างแกนนำขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัมนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมยุค New Normal

จังหวัดสระแก้วสร้างแกนนำขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัมนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมยุค New Normal
(11 ก.ย.) ที่ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจัดอบรมเพื่อสร้างแกนนำ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19(New Normal)

 

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาของสิ่งแวดล้อมทางสังคม วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม การสื่อสารที่มีความรวดเร็วผ่านระบบสื่อทันสมัย ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กว่า 100 คนเข้าร่วม

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าว จ.สระแก้ว รายงาน