ข่าวทั่วไป

ค่ายเม็งรายมหาราช รวมใจชาวประชา ร่วมพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ค่ายเม็งรายมหาราช รวมใจชาวประชา ร่วมพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
*******************************


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 08.30รฃน. พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หก.กกบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป โดยมีกำลังพล มทบ.37 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารศาสนสถาน มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย