ข่าวทั่วไป

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566
**********************************

 


เมื่อ 24 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท. นรากร หายโศก หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินผลแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง “การประชุมเพื่อจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ของตำบล” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จว.ช.ร. โดยมี นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย