ข่าวทั่วไป

ลพบุรี – ทหารรบพิเศษห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาว

ลพบุรี – ทหารรบพิเศษห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาว
กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยผ่อนคลายความหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ตามนโยบายกองทัพบก
พ.ท.รณชัย อภัยพันธ์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2 ) มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ขุนอาสา 524 นำโดย ร.ต.ประยุทธ เทพธรรม จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม.ประจำตำบลป่าตาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชน พร้อมกับนำผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกองทัพบก และ มูลนิธิไกรสิทธิ์การกุศล พร้อมด้วย ปฏิทินใหม่ ประจำปี 2566 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์ จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างกะทันหันอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

 


โดยที่ผ่านมา กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ได้ให้การช่วยเหลือ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ไปแล้ว รวม 3 อำเภอ 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน 363 ครัวเรือน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง หน่วยงานทหาร กับประชาชน และ เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบก ที่มีต่อประชาชน โดยได้รับการตอบรับจาก ประชาชน เป็นอย่างดี และมีความซาบซึ้งใจที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้ามอบผ้าห่ม และให้กำลังใจและคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
ซึ่งทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ กำลังพลของหน่วยยังคงยึดหลักตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามที่กองทัพบกห่วงใยอย่างเคร่งครัด
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090