ข่าวทั่วไป

ลพบุรี – ชาวไทยพวนร่วมกับชาติพันธุ์จัดประเพณีกำฟ้าสืบสานประเพณี ชาวไทยเชื้อสายพวนพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี – ชาวไทยพวนร่วมกับชาติพันธุ์จัดประเพณีกำฟ้าสืบสานประเพณี
ชาวไทยเชื้อสายพวนพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมกับชาติพันธุ์ต่าง ๆ จัดงานสืบสานประเพณีกำฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ให้เยาวชนสืบสานต่อและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชาติพันธุ์

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีกำฟ้า ของชาวตำบลโคกกะเทียม ณ ลานวัฒนธรรมวัดโตกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม สภาวัฒนธรรมตำบลโคกกะเทียม ประชาชนชาวไทยเชื้อสายพวน และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ได้การแสดงของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายพวน เชื้อสายลาวหลวง เชื้อสายลาวเวียง เชื้อสายมอญ โดยได้มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบสำรับไทย และชมการแสดงของแต่ละชาติพันธุ์ โดยช่วงเช้าได้มีขบวนแห่ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ประกอบการแสดงพื้นบ้านไปรอบหมู่บ้านและขบวนของเยาวชน โดยมีประชาชนให้ความสนใจชม และให้กำลังใจตลอดเส้นทางก่อนที่จะแห่เข้ามาถึงบริเวณจัดงาน ทั้งนี้เชื่อว่าการจัดงานกำฟ้าจะเป็นการช่วยให้ลูก หลาน เยาวชน คนรุ่นหลังจะได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม ต้อนรับนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป

สำหรับประเพณีกำฟ้าเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยพวนกำหนดจัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือนสาม บางแห่งนำประเพณี “บุญข้าวหลาม” โดยชาวบ้านจะไปรวม กันที่วัดในหมู่บ้าน เพื่อให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตกกลางคืนหนุ่มสาวจะมีการร่วมร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ในวันกำฟ้าชาวไทยพวนทุกครัวเรือนจะหยุดงานกลับมาพบญาติพี่น้องและไปร่วมงานด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน สำหรับในปัจจุบันชาวไทยพวนที่บ้านโคกกะเทียม ยังคงสืบทอดประเพณีเก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานชาวไทยพวนต่อไป

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090