ข่าวทั่วไป

สระแก้ว – ปลัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันทั่วประเทศ NO GIFTPOLICY

สระแก้ว – ปลัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันทั่วประเทศ NO GIFTPOLICY
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นางสาวเอื้อนจิต ช่วยนกพาณิชย์จังหวัดสระแก้วพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบาย
“งดรับ-งดให้
ของกำนัล ทุกชนิด”

จากการปฏิบัติหน้าที่
สร้างความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประกาศเจตจำนงผ่านระบบ Zoom พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วก็เป็นหนึ่งใน 77 จังหวัดที่พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป… นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว