ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก
รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2565 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


ทั้งนี้ มีการมอบช่อดอกไม้ มอบไม้เท้าสีขาว มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการ บุคคล ชมรม องค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน พร้อมจับรางวัลมอบให้คนพิการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ขององค์กรคนพิการ และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 39 ณ ลานโดมจอดรถยนต์หน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว