ข่าวทั่วไป

ฝ่ายทดน้ำพังสร้าง งบสร้าง 20 ล้าน หายไปกับน้ำ สร้างเสร็จไม่ได้ใช้ ไร้วี่เเววจะมาซ่อมแซม

ฝ่ายทดน้ำพังสร้าง งบสร้าง 20 ล้าน หายไปกับน้ำ สร้างเสร็จไม่ได้ใช้ ไร้วี่เเววจะมาซ่อมแซม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง บริเวณโครงการฝายทดน้ำบ้านเกาะยายฉิม ตั้งอยู่บริเวณ หลังค่าย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 ที่ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 จนกระทั่งเกือบแล้วเสร็จ แต่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่ อ.บางสะพาน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 ทำให้ไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ที่จัดสร้าง เหลือเพียงโครงสร้างฝายที่เป็นคอนกรีตให้ชาวบ้านไว้ดูต่างหน้า ซึ่งงบประมาณจัดสร้างฝายดังกล่าวสูงถึง 20 ล้านบาทแต่ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์

 

 

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่อนทอง เปิดเผยว่า เรื่องฝายเก็บกักน้ำที่คลองทองนี้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกรมชลประทานที่ได้มีโครงการมาสร้างฝายกักเก็บน้ำตัวนี้หวังให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เเต่ระหว่างก่อสร้างและดำเนินการไปเกือบแล้วเสร็จเกิดอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่เมื่อเดือนพฤศจิการยน 2561 เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้ฝายชำรุด ตนจึงอยากจะสอบถามทางกรมชลประทานต่อไปว่าหลังจากที่ดำเนินการสร้างแล้วมีความเสียหายทางกรมชลประทานจะมีนโยบายใดๆหรือว่าจะลงมาดำเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ ได้ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองยามหน้าแล้ง สำหรับการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้ใช้ในการเกษตร กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลร่อนทองที่มีหลายหมู่บ้านได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่น ซึ่งในช่วงหน้าแล้งปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอวอน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทานเจ้าของงบประมาณ โดยตรง ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้คุ้มค่างบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนกว่า 20 ล้านบาทที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่สร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังกล่าว

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4