ข่าวทั่วไป

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงานวันแห่งการให้ ปีที่ ๑๐” และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

“วันแห่งการให้ ปีที่10 มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์-คุณภาวิณี ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ และ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ,
คุณท็อป-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิฯ, คุณไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิฯ,คุณมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ และ คุณหน่อย-อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ ดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ,
เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และ อาสาสมัครมูลนิธิ-สมาคม เครือข่ายขุนพลรวงข้าวสายเหนือ ที่ได้เดินทางมาร่วมภารกิจ

“งานวันแห่งการให้ ปีที่ ๑๐” และ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยในวันนี้ 29 มกราคม 2566
มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่มกันหนาว มามอบให้กับประชาชน หมู่ 1 ถึง หมู่ 31 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 1,550 ครัวเรือน และ มอบให้กับน้องๆ ชาวเขาชนเผ่าไทยใหญ่, เผ่าจีน, เผ่าลาหู่, เผ่าอาข่า, เผ่าม้ง จำนวน 38 ครัวเรือน …
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข ความอบอุ่นเช่นทุกปี

#วันแห่งการให้ปีที่10
#ไร่เชิญตะวัน
#มูลนิธิร่วมกตัญญู