ข่าวทั่วไป

กอ.รมน. ลาดตระเวรพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตรับผิดชอบของ อ.แม่จัน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เดิมที่เคยถูกดำเนินคดี

กอ.รมน. ลาดตระเวรพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตรับผิดชอบของ อ.แม่จัน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เดิมที่เคยถูกดำเนินคดี
****************************

 


เมื่อ 1 ก.พ. 66 เวลา 08.00 น. พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯและพ.ท.หญิง หงส์ภัสสร โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการประสานงานร่วมกับ นาย ฐานันดร หอมนาน หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน ในการดำเนินโครงการ ของ ศปป.4 กอ.รมน.รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการลาดตระเวรพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตรับผิดชอบของ อ.แม่จัน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เดิมที่เคยถูกดำเนินคดีโดยอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ ดอยจระเข้อ.แม่จัน จว.เชียงราย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย โทร.0990505989