ข่าวทั่วไป

เชียงราย – มทบ.37 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่ฟ้าหลวงออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไฟป่าหมอกควันพร้อมกับแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมกับนำผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เชียงราย – มทบ.37 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่ฟ้าหลวงออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไฟป่าหมอกควันพร้อมกับแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมกับนำผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 08.00น.  พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต. จีระพันธ์ บุญเต็ม นำกำลังพล ชป.กร.มทบ.37 พร้อมด้วย จนท.สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นายเฉลิมชัย อภิพงศ์ศักดิ์ ผญบ.ลาบา ตแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไฟป่าหมอกควันพร้อมกับแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมกับนำผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชนในพื้นที่

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย โทร.0990505989