COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านยกย่องเชิดชูคนดีองค์กรงานสาธารณกุศลอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปรับวิถีประเพณีทิ้งกระจาด ยุคโควิด-19 ยกทัพคาราวานเครื่องอุปโภค เพื่อออกแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ พร้อมกัน 50 เขต กทม.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปรับวิถีประเพณีทิ้งกระจาด ยุคโควิด-19 ยกทัพคาราวานเครื่องอุปโภค เพื่อออกแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ พร้อมกัน 50 เขต กทม.

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการฯ และนางศิริกุล โภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯร่วมในพิธีปล่อยคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก และอื่นๆ เพื่อนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ( รวมทั้งหมด 50 เขต ) เขตละ 300 ชุด รวมจำนวน 15,000 ชุด

 

 

โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตทุกเขต ในการจัดเตรียมสถานที่และชุมชนในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายคูปองรับสิ่งของทิ้งกระจาด และช่วยจัดระเบียบ คัดกรองประชาชนในแต่ละจุดตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) รวมทั้งจัดกำลังอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในทุกๆ จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการลงพื้นที่แจก โดยกำหนดแจกพร้อมเพรียงกันทั่วทุกเขตกรุงเทพมหานครในเวลา 10.30 น. พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับสถานสงเคราะห์ และองค์กรการกุศลต่างๆเป็นลำดับต่อไป โดยมี นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้องปราบศัตรูพ่าย พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผู้กำกับ สถานีตำรวจ พลับพลาไชย เขต1 พ.ต.อ. จารุภัชร ทองโกมล ผู้กำกับสถานีตำรวจ พลับพลาไชย เขต2 พร้อมด้วยอาสาสมัครกิติมศักดิ์ อาสาสมัครศิลปิน อาสาสมัครกู้ภัย และแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่าน ร่วมในพิธีปล่อยคาราวาน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

 

นาย วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า ” งานประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานบุญประเพณีสำคัญของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล จะจัดขึ้นในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วกับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ เป็นงานบุญที่ครบพร้อมทั้งการทำบุญและทำทาน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้บำเพ็ญบุญประเพณีนี้ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีกว่า 80 ปี แต่ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทุกท่านต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแจกทานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ภาครัฐกำหนด รวมทั้งเพื่อความปลอดโรค ปลอดภัยของทุกฝ่ายจึงได้ประสานงานกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร กำหนดจุดแจกทานในแต่ละเขต และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำของแจกทานเป็นขบวนคาราวานออกไปแจกทานให้แก่ประชาชนทั่วทั้ง 50 เขต แทนการให้มารอรับที่มูลนิธิฯ

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน ” ด้านบรรเทาสาธารณภัย ” ในการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน ” ด้านสังคมสงเคราะ ” ในการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ( ชนิดผ้า ) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่างๆ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ ” ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆพร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน ” ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ” มอบอุปกรณ์ และ เครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมงบประมาณดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต่ำกว่า 21.7 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตลอดมา ทำให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สามารขยายขอบข่ายโครงการต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายๆทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจร ในทุกๆด้านต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่กล่าวไว้ ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ”

โชติกา ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ กทม. รายงาน